Lokaludvalgets aktuelle projekter

Her kan du læse om de projekter, lokaludvalget aktuelt arbejder med. 

Helhedsplan for Nordøstamager

Lokaludvalget fik i 2016 udarbejdet Helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Vi har brugt de mange input i lokaludvalgets høringssvar til Københavns Kommunes nye kommuneplanstrategi.

Kunst på Amagerbrogade

Amager Øst Lokaludvalg fik i 2016 udarbejdet en kunststrategi for Amagerbrogade og har efterfølgende, i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg, nedsat en fælles arbejdsgruppe, der har arbejdet på at skaffe finansiering til opsætning af kunst på Amagerbrogade.